రామాలయం భూమిపూజ కోసం అయోధ్య ఎలా ముస్తాబయ్యిందో ఈఫోటోలు చూడండి

రామజన్మభూమిలో ఆలయం భూమిపూజకోసం అయోధ్య సర్వాంగసుందరంగా ముస్తాబయ్యింది. ఎటు చూసినా ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడింది. వీధులన్నీ శ్రీరామ నామాలతో, శ్రీరామ చిత్రాలతో నిండిపోయాయి. ఈ ఫోటోలు ఫ్యాక్ట్‌ఫుల్‌ పాఠకులకోసం…    

Read More