ఈ యేడాది శబరిమల అయ్యప్పదీక్ష వేసుకోవానుకునే భక్తులూ.. ఇది చదవండి…

నవంబర్ 16 నుండి మండల పూజ కొరకు శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయం తెరుస్తారని ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థాన్‌ బోర్డ్, కేరళ ప్రభుత్వం ప్రకటించాయి. ఈ సంవత్సరం దీక్ష చేసి యాత్రకు వెళ్ళాలనుకునే భక్తులకు కొన్ని సూచనలు…. కరోనా కేసుల్లో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన భారత్‌ – ఎలాగో తెలుసా ? 1. 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఈసారికి శబరిమల వెళ్ళటం మంచిదికాదు. దీక్ష తీసుకోవద్దు (దర్శనానికి అనుమతించక పోవచ్చు) …

Read More