ఆస్ట్రేలియా కవలల వింత కోరిక

ఒకేసారి ఒకరితోనే గర్భం దాలుస్తారట ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన కవలలు ఎవరూ కనీ వినీ ఎరుగని వింత కోరికను బయటపెట్టారు. బాహాటంగా ప్రకటించారు. అందులో తప్పేముందని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ కోరిక ఏంటంటే.. వాళ్లిద్దరూ ఒకేసారి, ఒక్కరితోనే గర్భం దాలుస్తారట. అది తమ జీవితాశయం అంటున్నారు. ఈ కవలలు ప్రపంచంలోనే అత్యత సమరూప కవలలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ల వింత కోరిక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యింది. అన్ని పనులు కలిసి …

Read More