ఎస్. పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం నేపథ్యం, ప్రస్థానం ఇదీ…

ఎస్. పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యంగా మనం పిలుచుకుంటున్న ఆయన పూర్తిపేరు శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఆయన 1946 జూన్‌ 4 వ తేదీన జన్మించారు. ఆయన తల్లిదండ్రులు శకుంతలమ్మ, పండితారాధ్యుల సాంబమూర్తి. జీవిత భాగస్వామి సావిత్రి. ఇద్దరు పిల్లలు. కుమారుడు చరణ్, కుమార్తె పల్లవి. ముగ్గురు కుమారులు, ఐదుగురు కుమార్తెలు కల పెద్ద కుటుంబములో బాలసుబ్రహ్మణ్యం రెండవ కుమారుడుగా జన్మించారు. బాల్యమునుండే బాలుకు పాటలు పాడటము ఆయనకు ఒక హాబీగా ఉండేది. …

Read More