ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఏది నిజం? ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజనకోసం నియామకాలు చేస్తున్నారా ?

గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన విభాగంలో పనిచేసేందుకు కొత్తగా నియామకాలు చేపడుతున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ వైరల్ అవుతోంది. మరి ఏదినిజం? ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఇది అబద్ధం : PIB Fact Check: ఇలాంటి నియామక ఉత్తర్వులేవీ వెలువడలేని PIB FactCheck నిర్ధారించింది. కాబట్టి ఇలాంటి పోస్ట్‌ చూస్తే నమ్మకండి. ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఏది నిజం? 2020-2021 సంవత్సరానికి రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ ఉద్యోగుల …

Read More