హనుమాన్ చాలీసా డివోషనల్ సాంగ్ ని లాంచ్ చేసిన సాయి కుమార్

హనుమాన్ చాలీసా అంటే ఇష్టపడని వారు ఉండరు. అలాంటి హనుమాన్ చాలీసాని సింగర్ కం డైరెక్టర్ రుషిక అద్భుతంగా ఆలపించి నటించారు. హనుమాన్ చాలీసా డివోషనల్ సాంగ్ తో రుషిక హావభావాలు అన్ని హైలెట్ అనేలా ఉన్నాయని…  ఈ హనుమాన్ చాలీసా డివోషనల్ సాంగ్ లాంచ్ చేసిన సాయి కుమార్ ప్రత్యేకంగా సింగర్ రుషిక ని మెచ్చుకున్నారు. సాంగ్ అద్భుతంగా ఉందని.. క్వాలిటీ పరంగా హై స్టాండడ్స్ తో ఈ …

Read More