ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఏది నిజం? : భూపాలపల్లి అడవుల్లో పెద్దపులులు తిరుగుతున్నాయా?

కొద్దిరోజులుగా సోషల్‌ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో నాలుగు పెద్దపులులు అడవుల్లోకి వెళ్లడం చూడవచ్చు. దృశ్యం పరంగా చాలా ఆహ్లాదపరుస్తోంది ఆ వీడియో.. పులులు వెనక్కి తిరుగుతూ చూస్తూ వెళ్లడం గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. అయితే.. ఆ వీడియో కింద.. ఒక రైటప్‌ రాశారు. ‘భూపాలపల్లి జిల్లాలోని అడవిలో డ్రోన్‌ కెమెరాలో తీసిన నాలుగు పెద్దపులులు’ అని రైటప్‌ రాశారు. మరి ఇది నిజమేనా ? …

Read More