పెద్దల అతి జాగ్రత్త చాదస్తమా? – కాలంతో పాటు మారదామా?

పెద్దతనం వచ్చింది అనగానే కొన్ని విషయాలు మనం వదిలి వేయాలి. పట్టుకోవటం కష్టం కానీ, వదిలివేయటంలో బాధ ఏమిటి చెప్పండి? అలా అనుమానంగా చూడకండి.. ఏమి వదిలివేయాలో చూద్దామా.. “అమ్మాయి… గ్యాసు కట్టేసావా! గీజర్ ఆఫ్ చేసావా? ఏ.సి. ఆన్‌లో ఉన్నట్లుంది… పాలు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టావా ? కరెంట్ బిల్లు కట్టారా ?” లాంటి ఎంక్వయిరీలు వదిలి వేద్దాం. ఆయనకు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను – నటుడు సురేందర్‌ …

Read More