సత్యాగ్రహమే గాంధీజీ బ్రహ్మాస్త్రం : రాంపల్లి మల్లికార్జున్‌ రావు

అక్టోబర్ 2 కి మహాత్మాగాంధీ జన్మించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తి అయి 151 వ యేట అడుగు పెడుతోంది.  150 సంవత్సరాలకు పూర్వం జన్మించిన గాంధీజీ ని ఎందుకు స్మరించుకోవాలి, ఏమి అనుసరించాలి. సత్యాగ్రహమే గాంధీజీ బ్రహ్మాస్త్రమా?  అసలు గాంధీజీ ఆలోచనలు, ఆశయాలు, సూచనలు ఏంటి?   దక్షిణాఫ్రికాలోనే తొలిసారి సత్యాగ్రహం : భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో తిరుగులేని నాయకుడిగా దేశవిదేశాల్లో ప్రఖ్యాతి గడించిన గాంధీజీ భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటానికి …

Read More