రామాయణం ముఖ్యఘట్టాలు – శ్రీరాముడు నడయాడిన ప్రాంతాలు

ఇటీవలే శ్రీరామ జన్మభూమి అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణానికి భూమిపూజ మహోత్సవం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ముఖ్య ఘట్టాన్ని హిందువులంతా తిలకించారు. భారత ప్రభుత్వం కూడా అందరూ ఇంట్లో నుంచే తిలకించేందుకు వీలుగా ప్రత్యక్షప్రసారం సదుపాయం కల్పించింది. అయితే రామాయణం గురించి, అందులో పేర్కొన్న ముఖ్య ఘట్టాల గురించి ఇంకా చర్చ జరుగుతోంది. కరోనా కాలంలో ఇలా చేస్తే.. సంతోషంగా, సంతృప్తిగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీరాముడి ఉనికి, …

Read More