మన ఆరోగ్యాన్ని తెలిపే ఈ విషయాల గురించి తెలుసా ?

అందరికీ అవగాహన ఉండాల్సిన కొన్ని ముఖ్య ఆరోగ్య అంశాలు    రక్తపోటు (బిపి) 120/80 – సాధారణం 130/85 – సాధారణ (నియంత్రణ) 140/90 – అధికం 150/95 – చాలా అధికం   తక్కువ బిపి 120/80 – సాధారణం 110/75 – సాధారణ (నియంత్రణ) 100/70 – తక్కువ 90 // 65 – ప్రమాదకరమైనది   హిమోగ్లోబిన్ పురుషులు            : 13 నుంచి 17 స్త్రీలు                        …

Read More