రూ.15 లక్షలు వస్తాయనుకుంటే రూ.2.5కోట్లు వచ్చాయి – ఆరు నిమిషాల్లో కోటీశ్వరుడయ్యాడు… ఎలాగో తెలుసా ?

ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆరంటే ఆరే నిమిషాల్లో కోటీశ్వరుడయ్యాడు. తాను అలా కోటీశ్వరుడవుతానని కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఇప్పుడు ఈ అనుకోని పరిణామానికి ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నాడు. తన దగ్గరున్న వస్తువు ఇంత విలువ చేస్తుందని అతను అస్సలు ఊహించలేదు. తమ ఇంట్లో ఆ వస్తువు సరిగ్గా వంద సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. ఒకానొక సమయంలో దాన్ని బయట పడేద్దామనుకున్నాడు కూడా. కానీ, ఆ పని చేయకపోవడం ఇప్పుడు అతన్ని ప్రపంచ …

Read More