మన శరీర నిర్మాణం ఓ అద్భుతం – ప్రకృతికి అనుగుణంగా పరిణామం

ఈ విషయాలు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి : – మన కడుపులో ఉద్భవించే ఆమ్లం (acid) రేజర్ బ్లేడ్‌లను కూడా కరిగిస్తుంది. – మనం రోజుకి సగటున 40 నుంచి 100 వెంట్రుకలు కోల్పోతున్నాం. – మన ఒక్కో వెంట్రుక 3 నుండి 7 సంవత్సరాల వరకు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. తర్వాత అవి రాలిపోతాయి. వాటి స్థానంలో కొత్తగా వేరేవి పెరుగుతాయి. – ఒక్క అంగుళం చర్మం మీద 3 కోట్లకు …

Read More