135 సంవత్స రా ల గ్రాండ్ఓల్డ్ పార్టీ లో సైద్ధాంతిక ,నాయకత్వ సంక్షోభం

135సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన గ్రాండ్ ఓల్డ్ పార్టీ సైద్ధాంతిక మరియు నాయకత్వ సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది పార్టీ లో అసమ్మతి క్రమంగా తిరుగుబాటుకు బాటలు వేస్తునట్లు గా తాజా పరిణామాలు అర్ధం చేయిస్తున్నాయి .ప్రజల తిరస్కారం తో అధికారం నుండి దూరం కావటం పార్టీ సంస్థాగతంగా బలహీనంకావటం గడిచిన దశాబ్దకాలం నుండి చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మూడో తరం కార్యకర్తలు పార్టీ నుండి వెళ్లి పోవటం అన్నికలగలిసి పార్టీ ని సంక్షోభంలోకి …

Read More