కృత్రిమ పౌష్టికాలను సహజ ఆహారంతో భర్తీ చేయండి : వి.కృష్ణ దీపిక, క్లినికల్‌ డైటీషియన్‌

పలు ఆరోగ్య నిబంధనల ప్రకారం వ్యక్తికి అవసరమైన పౌష్టికాహారం సహజ సిద్ద ఆహార రూపంలోనే అందించాలి.  ఇలా సహజ సిద్ద ఆహారంతో లభించే మంచి ఆరోగ్యం, శారీరక పౌష్టికం యొక్క లాభాలను వివరించడానికి సెప్టెంబర్ నెలలో భారత ప్రభుత్వం పౌష్టికాహార అవగాహనా మాసంగా నిర్వహిస్తోంది. మనం తీసుకొనే ఆహారాన్ని బట్టే మన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది.  ఇందుకై మనం రోజూ తీసుకొనే ఆహారంలో కార్భోహైడ్రేట్స్ (పండిపదార్థములు) ఇచ్చే …

Read More