చర్చలతోశాంతికై న సిద్ధం – అవసరమైతే యుద్ధానికైనా సిద్ధం

చైనా ను నమ్మటం అంత సులభం కాదు ఒక ప్రక్క చర్చలు జరుపుతూనే మరోప్రక్క సైన్యాన్ని ఆయుధాలను తరలిస్తున్నది పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్న భారత సైన్యం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉన్నది ఎటువంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొంటున్నది. పూర్తిస్థాయి యుద్ధం కొనసాగించడానికి అవసరమైన ట్యాంకులు, భారీ ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, ఇంధనం, ఆహారం మరియు అవసరమైన శీతాకాలపు సామాగ్రిని లడఖ్‌లోని ఎత్తైన ప్రాంతాలకు తరలించింది. నాలుగు నెలల శీతాకాలంలోఅవసరమైన …

Read More