ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ – ఏది నిజం? : ఓ ముస్లిం హిందూ అమ్మాయిలను దత్తత తీసుకొని ఖర్చంతా భరించి హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేశాడా ?

సోషల్‌ మీడియాలో ఓ ఫోటో బాగా వైరల్‌ అవుతోంది. ఓ ముస్లిం వ్యక్తి.. ఇద్దరు హిందూ యువతులకు తన సొంత ఖర్చులతో హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లిచేసి పంపిస్తున్నాడని, ఆ సందర్భంగా పిల్లలు ఆయనను పట్టుకొని ఏడ్చేస్తున్నారని రైటప్‌ జోడించారు. చిన్నప్పటినుంచీ ఆ పిల్లలను అతనే దత్తత తీసుకొని మరీ పెంచాడని, పెళ్లికూడా హిందూ సంప్రదాయంలో చేశాడని కూడా పేర్కొంటున్నారు. ఆ ఫోటో చూడగానే హృదయాన్ని కదిలించేదిగా ఉండటం, రైటప్‌ కూడా …

Read More