కరోనా టెస్టులు ఎన్నిరకాలుగా చేస్తారో తెలుసా ?

ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా కరోనా టెస్టులే చేస్తున్నారు. ఏరోజుకారోజు ఆ పరీక్షల వివరాలు వెల్లడిస్తోంది ప్రభుత్వం. ఎంతమందికి నెగెటివ్‌వచ్చింది, ఎంత మందికి పాజిటివ్ వచ్చిందన్న వివరాలు చెబుతోంది. ఇటీవలి కాలంగా కరోనా టెస్టుల్లో ర్యాపిడ్‌ టెస్టు అనేది బాగా చర్చలో నానుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు కరోనా పరీక్షలు ఎన్నిరకాలో చూద్దాం రండి… కోవిడ్ టెస్టుల్లో రకాలు 1. RT-PCR టెస్ట్ : ఈ పరీక్ష ని మీ ముక్కు …

Read More