తెలంగాణలో దేశంలోనే అత్యున్నత పోలీసింగ్ : డీ.జీ.పీ. మహేందర్ రెడ్డి

– ముగిసిన సైబ్-హర్ నెల రోజుల కార్యక్రమం   సమాజంలో శాంతి, భద్రతల పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉంటేనే సమగ్రాభివృద్ధి సాధ్యమని, దీనికి నిదర్శనం తెలంగాణ రాష్ట్రమని డీ.జీ.పీ. ఎం. మహేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె.సి.ఆర్ పోలీస్ శాఖ ఆధునీకరణకు, పటిష్ఠతకు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహంతోనే రాష్ట్రంలో శాంతి, భద్రతల పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉందని చేశారు అన్నారు. తెలంగాణ పోలీస్ మహిళా భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో నెలరోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని …

Read More