వయోవృద్ధులు కాదు.. మన బతుకు నిర్దేశకులు

వాళ్లు సంపూర్ణ జీవితానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలు. కుటుంబ వ్యవస్థకు ఆయువు పట్లు. నేటి తరానికి మార్గదర్శకులు. కానీ నేటి ఆధునిక సమాజంలో వాళ్ల కేరాఫ్‌ అనాధాశ్రమాలు. వృద్ధాశ్రమాలు. మరీ కిందిస్థాయి వాళ్లయితే ఫుట్‌పాత్‌లు. నాగరిక సమాజంలో అనాగరికం : నాగరికమని చెప్పుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో పెద్దల పట్ల అనాగరిక చర్యలకు నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా నిలుస్తున్నాయి పరిస్థితులు. అందరూ కాకున్నా.. మెజార్టీ పెద్దోళ్లు.. ఒంటరి జీవితాలు అనుభవిస్తున్నారు. తమ ఇళ్లల్లోనే పరాయి …

Read More